Skład osobowy 

 

prof. zw. dr hab. Marek Szafrański - Kierownik Laboratorium Badań Materiałowych

tel. +48618295094

e-mail: masza@amu.edu.pl

 

prof. zw. dr hab. Piotr Czarnecki

tel. +48618295185

e-mail: pczarnec@amu.edu.pl