Propozycje tematów prac magisterskich

 

 dla kierunku Informatyka Stosowana

(komputerowe zbieranie i analiza danych): 

1.

Opracowanie  oprogramowania do pomiaru przenikalności elektrycznej metodą „domeny czasowej” z wykorzystaniem electrometru firmy Keithley 6514.

2.

Wykorzystanie regulatora temperatury firmy Lake Shore 340 w automatyzacji pomiarów.

3.

Wykorzystanie regulatora temperatury firmy Oxford 503 w automatyzacji pomiarów.

4.

Sterowanie pomiarem przenikalności elektrycznej  poprzez lokalną sieć.