Spis aparatury badawczej 

 

  •  

Analizator impedancji firmy Hewlett-Packard HP-4192A

Analizator impedancji wykorzystany jest w spektroskopii dielektrycznej ciał stałych i cieczy w zakresie częstotliwości pomiarowych 5 Hz – 13 MHz w zakresie temperatur 10 K – 500 K.  Analizator jest połączony z komputerem i pomiar jest w pełni zautomatyzowany.

 

  •  

Analizator impedancji firmy Hewlett-Packard HP-4291A

Analizator impedancji wykorzystywany jest w spektroskopii dielektrycznej ciał stałych i cieczy w zakresie częstotliwości pomiarowych 1 MHz – 1.8 GHz w zakresie temperatur 77 K – 430 K. Analizator jest połączony z komputerem i pomiar jest w pełni zautomatyzowany. 

 

  •  
Mikroskop polaryzacyjny firmy Nikon "ECLIPSE E - 600 POL"  ze stolikiem grzewczo-chłodzącym "LINKAM - THMSE 600"

Wykorzystywany jest do obserwacji i rejestracji struktury domenowej kryształów ferroicznych w szerokim zakresie temperatur od 90 K do 870 K. Mikroskop umożliwia także orientację monokryształów metodą figur konoskopowych i optyczną obserwację przemian fazowych (zarodkowanie faz, ewolucję frontu fazowego itp.).

 

  •  
  Kompresor gazowy GCA-10

Kompresor gazowy umożliwia wytwarzanie ciśnienia hydrostatycznego do 1 GPa (10 kbar). Kompresor wykorzystywany jest w ciśnieniowych pomiarach dielektrycznych w zakresie temperatur 77 K – 420 K oraz w ciśnieniowych pomiarach DTA.

 

  •  
Elektrometr Keithley 6514

Elektrometr  wykorzystywany jest do pomiarów efektu piroelektrycznego w kryształach

 

  •  

Cyfrowy oscyloskop HP-54600 wykorzystywany do pomiaru pętli histerezy dielektrycznej

Mostek RLC E-317 do pomiaru przenikalności elektrycznej w obecności silnego pola elektrycznego

  Układ do pomiaru DTA

Układ do pomiaru efektu piroelektrycznego