Laboratorium Badań Materiałowych

Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-614 Poznań, ul. Umultowska 85     tel. 61-8295-094  61-8295-185


 

Skład osobowy

Tematyka badawcza

Aparatura badawcza

Publikacje

Współpraca

Tematy prac magisterskich

 


 

Wykłady dla matematyków  (1-5)

Wykłady dla matematyków  (6-9)

Wykłady dla matematyków  - Wzmacniacz operacyjny

Wykłady dla matematyków - Układy cyfrowe